Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Hot och våld i nära relationer

Hot och våld i nära relationer

Är du utsatt för våld? Blir du slagen hemma eller känner du dig hotad av din partner? Du kan då vända dig till oss på socialförvaltningen. Det finns även flera möjligheter för dig att få råd och stöd, både i en akut situation och under en längre period.


Kontaktuppgifter till olika aktörer som kan hjälpa dig

Ring 112 i en akutsituation för att nå polisen och sjukvården.

Polisen i övrigt dygnet runt: - ring 114 14

Socialtjänstens socialjour ring 112 och begär Höglandets socialjour. 
Socialjouren hanterar akuta ärenden som rör barn och ungdomar, våld i nära relation och missbruksproblematik. För akuta problem som rör dessa områden, och som inte kan vänta till ordinarie socialtjänst har öppet, Socialjouren är bemannad kvällar, helger och nätter. Under
dagtid på vardagar tar socialförvaltningen hand om akuta ärenden.

Kvinnojouren Hultsfred Vimmerby ring 0495-106 19. Skyddat boende finns. Jouren har barnansvarig. Adress: Aspedalsgatan 17 B, 577 31 Hultsfred. E-post: hult.vim@roks.se 

Brottsofferjouren Hultsfred Vimmerby telefon 0495-128 18

Primärvården i Vimmerby  (landstinget) dagtid telefon 0492-175 00

Akutsjukvården vid Västerviks sjukhus, dygnet runt telefon 0490-86 000


Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. 

I offentlighets- och sekretesslagen står: ”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.” 

Sidan granskad den 5 april 2016

Kontakt

Akut hjälp

SOS Alarm - Ring 112