Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Hot och våld i nära relationer

Hot och våld i nära relationer

Är du utsatt för våld? Blir du slagen hemma eller känner du dig hotad av din partner? Du kan då vända dig till oss på socialförvaltningen. Det finns även flera möjligheter för dig att få råd och stöd, både i en akut situation och under en längre period.

Här finns kontaktuppgifter till olika aktörer som kan hjälpa dig:

Ring 112 i en akutsituation för att nå polisen och sjukvården.

Polisen i övrigt dygnet runt: - ring 114 14

Socialtjänsten. För akut hjälp utanför kontorstid från kl 16.30 på fredagar till kl 07.45 på måndagar samt under storhelger finns en social beredskap för Vimmerby Hultsfred. Den nås via polisen: - ring 114 14

Kvinnojouren Hultsfred Vimmerby: 0495-106 19. Skyddat boende finns. Jouren har barnansvarig. Adress: Aspedalsgatan 17 B, 577 31 Hultsfred. E-post: hult.vim@roks.se

Brottsofferjouren Hultsfred Vimmerby: 0495-128 18

Primärvården i Vimmerby, dagtid: 0492-175 00

Akutsjukvården vid Västerviks sjukhus, dygnet runt: 0490-86 000

Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1 § står:
”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.” 

Sidan granskad den 5 april 2016

Kontakt

Akut hjälp

SOS Alarm - Ring 112