Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Integration

Integration

Integrationsenheten har det kommunala ansvaret för mottagandet av nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd och för att den som kommit hit får del av kommunal verksamhet och service på samma sätt som andra kommuninvånare. Det kan gälla skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar såväl som äldreomsorg.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringen av nyanlända flyktingar. Kommunen har fortsatt ansvar för mottagande och bostadsförsörjning, att ge praktisk hjälp i samband med bosättning, undervisning i svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och insatser inom det sociala området.

Inom integrationsenheten erbjuder vi också en viss invandrarservice och vi kan hjälpa till med enklare frågor kring uppehållstillstånd, resehandlingar och medborgarskap. Vi kan också ge stöd genom begränsade informationsinsatser till skolor, myndigheter, företag och föreningar.

Sidan granskad den 13 augusti 2015

Kontakt

Besök oss

Besöksadress:
Lögstadgatan 5
Vimmerby

Postadress:
Integrationsenheten
Stadshuset
598 81 Vimmerby