Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Missbruk och beroende
Har du problem med droger finns det hjälp att få.

Missbruk och beroende

Det finns hjälp att få

Du som har problem med missbruk av alkohol eller droger har möjlighet att vända dig till oss på beroendegruppen för att få hjälp. Vi erbjuder många olika former av stöd och insatser. Insatserna kallas bistånd och din rätt till dem regleras i socialtjänstlagen.

Utredning

Du kan kontakta oss på beroendegruppen för att ansöka om stödinsatser från oss. Då bestämmer vi en tid för att träffa dig, och sedan startar vi tillsammans med dig en utredning för att få kunskap om din situation. Ibland behöver vi också kontakta andra personer som kan ha värdefull information om dig. Vi kan inte ta sådana kontakter utan din tillåtelse.

Syftet med utredningen är att vi ska kunna bedöma hur just dina behov av stöd ser ut. Vi dokumenterar det vi får reda på och du har rätt att läsa det vi skriver. Vi får inte lämna ut anteckningarna till andra utan ditt tillstånd.

När utredningen är klar fattar vi beslut utifrån det vi har fått veta om dig. Beslutet blir antingen att vi beviljar de insatser du ansökt om eller att vi avslår din ansökan. Ett avslagsbeslut har du rätt att överklaga, för att få din fråga prövad i domstol.

Till vänster finner du exempel på de insatser vi kan erbjuda.

Anmälan

Om du tror eller vet att någon har problem med missbruk har du möjlighet anmäla det till oss på beroendegruppen. En anmälan kan du göra anonymt. Utifrån din berättelse avgör vi om det finns skäl att kontakta personen.

Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1 § står:
”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.” 

Sidan uppdaterad den 19 december 2017

Kontakt


 • Socialsekreterare för enheten socialpsykiatri och beroende
  Direkt: 0492-76 94 52

 • Socialsekreterare för enheten socialpsykiatri och beroende
  Direkt: 0492-76 94 43

 • Enhetschef enheten för socialpsykiatri och beroende
  Direkt: 0492-76 91 58
  Mobil: 070-268 64 23

 • Reception
  Direkt: 0492-76 91 00
  Fax: 0492-76 94 48
  Besöksadress: Stångågatan 28
  Postadress: Stadshuset
  598 81 Vimmerby

  Öppettider måndag- fredag klockan 10.15-12.00 samt 13.00- 16.00. Telefontid socialsekreterare: måndag - fredag klockan 09.00-09.45.