Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Missbruk och beroende / Alkohol- och droganalyser

Alkohol- och droganalyser

Vi utför droganalyser genom urinprov och utandningsprov. Initiativet till detta kan komma från dig själv, från oss, från Frivården eller från andra myndigheter.

Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1 § står:
”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.” 

Sidan granskad den 31 maj 2016

Kontakt