Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Missbruk och beroende / Placering

Placering

Om du har stora eller långvariga problem med missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger har du möjlighet att ansöka hos oss om placering i familjehem eller behandlingshem.

Vi utreder då ditt behov av placering. När utredningen är klar lämnar vi den till socialnämndens myndighetsutskott, som fattar beslut i sådana frågor.

Familjehem

Ett familjehem är en vanlig familj som har fått ett uppdrag från socialnämnden att ta emot en person som behöver hjälp i sitt hem. Det ställs inte andra krav på ett familjehem än att de har en stabil social situation och att de har tid, utrymme och vilja att ta emot en person i sitt hem.

Behandlingshem

I ett behandlingshem arbetar personalen fokuserat tillsammans med dig med behandling av ditt missbruk under den period som du bor där.

Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1 § står:
”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.” 

Sidan granskad den 31 maj 2016

Kontakt