Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och omsorgsnyheter

Stöd och omsorgsnyheter

 • Brukarrådet i Kalmar län för riskbruks- missbruks- och beroendefrågor (KLB)

  Beroendeenhetens öppenvård får mycket gott betyg av brukarna!

  Publicerad den 9 mars 2016

  I november genomfördes en brukarrevision, en granskning av Beroendeenhetens öppenvård, gjord av ett brukarråd för länet med brukare som har egen erfarenhet av liknande insatser. Till stora delar ger brukarna verksamheten ett mycket gott resultat, men de ger också förslag på förbättringar.

 • Träffpunkter

  Publicerad den 14 januari 2016

  Vet du om att det finns flera Träffpunkter riktade till alla äldre i kommunen? Där ordnas till exempel bingo, gymnastik, underhållning eller gemensamt fika. Framförallt är Träffpunkterna tillfällen för social samvaro.

 • Filmer om orosanmälningar när barn far illa och om socialtjänstens arbete

  Publicerad den 10 juni 2015

  Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Nu finns det filmer på Socialstyrelsens hemsida som handlar om orosanmälningar och om socialtjänstens arbete.

 • Barn- och ungdomslinjen, IVO

  Publicerad den 5 juni 2015

  Barn och unga inom vård och omsorg kan vända sig till IVO:s Barn- och ungdomslinje för att fråga om sina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.

...2345678
(32 Nyheter)
Sidan granskad den 25 maj 2015