Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och omsorgsnyheter / Larmknapp ur funktion – IVO har avslutat utredningen

Larmknapp ur funktion – IVO har avslutat utredningen

Publicerad den 3 april 2017 Stöd & omsorg

En risk för allvarligt missförhållande anmäls idag av socialförvaltningen till inspektionen för vård och omsorg (IVO). Händelsen rör en kvinna som i december 2016 ramlade i hemmet och inte kunde larma efter hjälp med sitt trygghetslarm eftersom larmklockan var trasig. Kvinnan kunde heller inte påkalla hjälp på annat sätt utan låg kvar på golvet under flera timmar. Hennes rop hördes då av hemtjänstpersonal som kunde hjälpa kvinnan. Lokalpress har skrivit om denna händelse. Händelsen har nu utretts och åtgärder vidtagits för att något liknande inte ska hända igen.

Ett trygghetslarm består av en larmenhet som är knuten till telefonen och en larmknapp som sätts antingen om handleden som en klocka eller runt halsen som ett halsband. Varje dygn sker ett provlarm för att säkra att larmenheten fungerar. Det går inte idag att på samma sätt kontrollera om själva larmknappen är hel. Socialförvaltningens har förbättrat sina rutiner och varje brukare får information om att själv provlarma så larmklockan fungerar. Detta framgår av den skriftliga information som den som beviljas trygghetslarm får. Vid upphandling av nya digitala trygghetslarm behöver man också förespråka larm som provlarmar både larmdosan och larmklockan.

Verksamhetschef Karin Holmgren säger:
– Vimmerby kommun har det yttersta ansvaret för att trygghetslarmen ska fungera. Det som inträffat är beklagligt. Jag har aldrig under mina 35 år inom äldreomsorgen varit med om att ett larm har gått sönder. Jag har varit med om att man tappat bort sin larmknapp, eller att åskan slagit ner i larmet, eller någon som pillat sönder larmklockan. Men aldrig det här.

Alla medarbetare inom socialförvaltningen är skyldiga att rapportera allvarliga missförhållanden och/ eller risk för allvarliga missförhållanden. Bestämmelserna kallas Lex Sarah. När en Lex Sarah-rapport görs är nästa steg en intern utredning. Visar den att händelsen inneburit risk för missförhållande för brukaren ska det göras en anmälan till IVO. IVO beslutar sedan om socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att minimera risken för att liknande händelser inträffar på nytt.

Kvalitetssamordnare Pernilla Jacobsson godkänner den utredning som enhetschefen gjort och bedömer att den trasiga larmknappen utgjort en risk för allvarligt missförhållande och anmäler därför händelsen till IVO. Pernilla Jacobsson säger avslutningsvis:
– Självklart vill vi att personer som har trygghetslarm ska känna sig trygga med att de kan påkalla hjälp. Detta är ju hela syftet med larmet. Det är viktigt att minimera risken för att det händer igen och det upplever jag att vi gjort med vidtagna åtgärder.

Uppdatering

2017-04-19 lämnar IVO besked att de avslutar ärendet utan ytterligare åtgärder. IVO bedömer att socialnämnden fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 19 april 2017

Kontakt

Vad är lex Sarah?

Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse.
Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska
* anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten
* den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål
* den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).