Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och omsorgsnyheter / Semestervikarier inom socialförvaltningen trivs!

Semestervikarier inom socialförvaltningen trivs!

Publicerad den 10 oktober 2017 Stöd & omsorg

Enkäten som socialförvaltningens vikarier svarat på visar bland annat att alla som svarat trivts mycket bra eller bra, att man fått uppbackning i sitt arbete och fått en bra introduktion.  

Medarbetarna ska ha semester i omgångar samtidigt som verksamheterna ska fungera. Därför behövde socialförvaltningen mer än 250 semestervikarier i somras. 

Precis som efter förra sommaren har semestervikarierna inom verksamhetsområde äldreomsorg, funktionshinder, hälso- och sjukvård samt socialpsykiatrin anonymt fått svara på en enkät för att få deras bild av introduktion och arbetsförhållanden. Totalt svarade 99 vikarier på enkäten.

På frågan ”hur upplever du att du haft det på ditt arbete?” är svaret att alla haft det mycket bra (88%) eller bra (12%). 98% upplever att de fått uppbackning i arbetsuppgifterna av kollegor och chef, frågorna om man vet vem som är chef och om det varit lätt att få kontakt med denne får också höga betyg. Bemötandet från andra medarbetare skattas som mycket bra eller bra av 98% och introduktionen får också höga betyg.

I enkätsvaren finns också kommentarer från vikarierna,  både på sådant som fungerat bra och det som kan förbättras. Enkätsvaren utgör underlag för rekrytering och introduktion sommaren 2018.

Socialchef Anette Nilsson är mycket stolt över det arbete som görs för att vikarierna ska få en bra start och trivas.
- Det finns en stabil organisation för rekrytering, engagerade chefer och medarbetare, en strukturerad introduktion och handledare som tar stort ansvar på arbetsplatserna. Vi klarar oss inte utan semestervikarier och det gäller att vi alla tillsammans bidrar till att vikarierna trivs, framhåller Anette Nilsson. Över lag har det mesta fungerat bra i sommar tack vare ett mycket gott arbete av ordinarie medarbetare och vikarier.  

Sidan uppdaterad den 10 oktober 2017

Robert Lindström