Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och service vid funktionsnedsättning / Bostad med särskild service för vuxna - LSS

Bostad med särskild service för vuxna - LSS

Bostäder med särskild service för vuxna enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är permanenta bostäder anpassade för personer med funktionsnedsättning. I denna bostad ska du få ditt behov av stöd, service och omvårdnad tillgodosett på ett sådant sätt att det ger dig goda levnadsvillkor.

Du hyr din bostad av socialförvaltningen genom andrahandskontrakt. Bostaden har normal standard. Var och en möblerar själv sin bostad och ansvarar för hemförsäkring och sina övriga boendekostnader. Vid bostäder med särskild service ska det gå att få stöd, service och omvårdnad under hela dygnet. Till bostäderna finns en fast bemanning kopplad som i huvudsak ska täcka hela stödbehovet för dem som bor där.

När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg inte kan tillgodoses i din nuvarande bostad kan du ha rätt till bostad med särskild service.

Information och ansökan

Om du vill veta mer eller vill ansöka om bostad med särskild service vänder du dig till Vimmerby kommuns LSS-handläggare via Vimmerby kommuns telefonväxel 0492-76 90 00. Handläggarna har telefontid vardagar mellan klockan 08.00-09.00.  

LSS-handläggaren kan också ge information om annat stöd och andra boendealternativ för dig som har en funktionsnedsättning och som därför behöver stöd i din vardag.

Om beslutet blir ett avslag, det vill säga om du inte får det du ansökt om, har du möjlighet att överklaga. Mer information om överklagan finns i länken till höger på denna sida.

Sidan granskad den 30 september 2016

Kontakt