Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och service vid funktionsnedsättning / Dagverksamhet / daglig verksamhet

Dagverksamhet/daglig verksamhet för dig som har en funktionsnedsättning

Om du har psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar och inget arbete på den öppna arbetsmarknaden så kan du ha rätt till dagverksamhet eller daglig verksamhet.

Dagverksamhet är ett bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL).

Daglig verksamhet är en insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att få tillgång till denna insats krävs att du omfattas av lagens personkrets. Du ska också vara i yrkesverksam ålder men inte ha ett arbete samt inte gå någon utbildning. Den dagliga verksamheten ska ge en meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet.

Både dagverksamhet och daglig verksamhet och är kostnadsfritt men du får själv betala för lunch och fika.

Information och ansökan

Om du vill ha information eller ansöka om dagverksamhet eller daglig verksamhet vänder du dig till kommunens LSS-/biståndshandläggare på telefon 0492-76 90 00 (växel). Handläggarna har telefontid vardagar klockan 08.00-09.00.

När du ringer LSS-/biståndshandläggaren för att ansöka om insatser brukar det leda till att ni tillsammans bestämmer tid för att träffas, ofta hemma hos dig. Ibland är en anhörig eller vän närvarande vid detta hembesök. Det är helt upp till dig att bestämma vilka som ska vara med.

Vid hembesöket behöver handläggaren veta vilka svårigheter i vardagen som du upplever, vad du klarar själv och vilken hjälp du är i behov av. Utifrån den information som kommer fram gör handläggaren en utredning som leder till ett beslut. Du får sedan ett skriftligt svar.

Om beslutet blir ett avslag, det vill säga om du inte får det du ansökt om, har du möjlighet att överklaga. Mer information om överklagan finns i länken till höger på denna sida.

Sidan granskad den 9 juni 2016

Kontakt

Om du vill veta mer eller vill ansöka om stöd och omsorg i denna form vänder du dig till Vimmerby kommuns LSS-/biståndshandläggare via vår telefonväxel 0492-76 90 00. Handläggarna har telefontid vardagar mellan klockan 08.00-09.00.