Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och service vid funktionsnedsättning / Ledsagning

Ledsagning

Ledsagarservice ska underlätta för personer med funktionsnedsättningar att delta i aktiviteter utanför bostaden.

Servicen är i första hand till för att utföra aktiviteter i den vardagliga närmiljön. Den ska vara individuellt utformad och tillgodose dina behov av att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller att komma ut på en promenad. Insatsen är behovsprövad och du behöver ett biståndsbeslut för att få ledsagarservice.

Det finns möjlighet att få ledsagarservice med stöd av antingen lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Information och ansökan

Om du vill veta mer, eller vill ansöka om ledsagarservice, vänder du dig till Vimmerby kommuns LSS-/biståndshandläggare via Vimmerby kommuns telefonväxel 0492-76 90 00. Handläggarna har telefontid vardagar mellan klockan 08.00-09.00.  

Om beslutet blir ett avslag, det vill säga om du inte får det du ansökt om, har du möjlighet att överklaga. Mer information om överklagan finns i länken till höger på denna sida.

Vill Du arbeta som ledsagare?

Som ledsagare ska du stötta en person med funktionsnedsättning i kontakter med andra och underlätta för honom/henne att delta i samhällslivet. Är du intresserad kontakta enhetschef Richard Söderlund på telefon 0722-14 40 27.

Sidan uppdaterad den 30 september 2016

Kontakt


  • LSS- och biståndshandläggare
    Växel: 0492-76 90 00
    Stadshuset, Stångågatan 28
    598 81 Vimmerby

    Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service. Vi har telefontid vardagar mellan klockan 08.00-09.00. Akut hjälp, se flik i vänstermarginalen.

Vill du arbeta som ledsagare?

Som ledsagare stöttar du en person med funktionsnedsättning i kontakter med andra och underlätta för honom/henne att delta i samhällslivet.

Är du intresserad av att uppdrag som ledsagare?
Kontakta enhetschef Richard Söderlund på telefon 0722-14 40 27.