Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och service vid funktionsnedsättning / Ledsagarservice

Ledsagarservice

Ledsagarservice ska underlätta för personer med funktionsnedsättningar att delta i aktiviteter utanför bostaden.

Servicen är i första hand till för att utföra aktiviteter i den vardagliga närmiljön. Den ska vara individuellt utformad och tillgodose dina behov av att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller att komma ut på en promenad. Insatsen är behovsprövad och du behöver ett biståndsbeslut för att få ledsagarservice.

Det finns möjlighet att få ledsagarservice med stöd av antingen lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Information och ansökan

Vill Du arbeta som ledsagare?

Som ledsagare ska du stötta en person med funktionsnedsättning i kontakter med andra och underlätta för honom/henne att delta i samhällslivet. Är du intresserad kontakta enhetschef Richard Söderlund på telefon 0492-76 98 46.

Sidan uppdaterad den 7 juli 2017

Kontakt