Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och service vid funktionsnedsättning / Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan (SIP)

Alla som har behov av insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL) och som har behov av samordning ska erbjudas en samordnad indiviuell plan.
Ofta används förkortningen SIP, istället för att säga samordnad individuell plan.

Även den som har behov av att samordna sina insatser enligt SoL och HSL med sina  insatser enligt lag om stöd och serivce till vissa funktionshindrade (LSS) kan använda  rutinen och blanketten.  

Samordning med SIP görs enbart om du har lämnar ditt samtycke.

Rutinerna och blanketterna är desamma både för Vimmerby kommun och Landstinget i Kalmar län. Till höger på denna sida hittar du länk till information om SIP som landstinget tagit fram.

Sidan granskad den 31 maj 2016

Kontakt


  • Verksamhetschef för verksamhetsområde funktionshinder/hälso- och sjukvård
    Direkt: 0492-76 95 37