Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Arbete på väg

Arbete på väg

För att vara behörig att arbeta på det kommunala vägnätet behöver utföraren följa fastställda regler och anvisningar som utfärdats av kommunen.

Se lokala ordningsföreskrifter för Vimmerby kommun 6§, enligt länk till höger.

Schaktarbeten

Om du ska utföra schaktarbete på kommunens mark och gator ska du som ansvarig för schaktning kontakta gatuingenjören. Du behöver alltid ansöka om schakttillstånd.

Trafik

Om trafikreglering behöver utföras ska du som ansvarig för schaktning kontakta trafikingenjören. Trafikanordningsplan ska bifogas vid behov.

Sidan uppdaterad den 1 februari 2017

Kontakt