Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Enskilda vägar
Vägskylt

Enskilda vägar

En enskild väg är en väg som inte är allmän. Den som har ansvar för en enskild väg kallas väghållare. Om det finns en eller flera fastigheter längs en enskild väg brukar det vara en vägsamfällighet med en styrelse som är väghållare. 

Bidragsregler för drift av enskilda vägar

Det finns ett antal statsbidragsberättigade vägar inom Vimmerby kommun. Dessa vägsamfälligheter får ett statsbidrag från Trafikverket (f.d. Vägverket), som fastställer ett bidragsgrundande belopp som normalt sett är 60 % av totala beräknade driftkostnaden.

Från Vimmerby kommun erhålls ett kommunalt bidrag på 23 % av Trafikverkets uträknade driftkostnad.

På allmänna vägar sköts underhållet av Trafikverket och dess eventuella entreprenörer. Enskilda vägar sköts normalt av en vägsamfällighet (vägförening).

Privata vägar underhålls i privat regi.

Ej statsbidragsberättigade utfartsvägar inom Vimmerby kommun

För dessa vägar utgår ett årligt underhållsbidrag om 4,18 kr/lm och år. Följande kriterier gäller för att bidrag ska utgå:

  • Inget bidrag utgår för de första 100 meterna från tomtgräns.
  • För utfartsväg från permanentbostad (åretruntboende) räknas väglängden från 100 meter innan tomtgräns till anslutning vid allmän väg eller annan bidragsberättigad väg.
  • Vägen får ej stängas av.

Det är viktigt att vägen hålls i tillfredsställade skick.

Finns det flera utfartsvägar erhålls bidrag för en utfart.

Utbetalningen sker i efterhand vid årets slut.

Ansökan om särskilt driftsbidrag

Vid investeringsarbeten kan kommunen betala ut ett särskilt driftsbidrag. Kommunen betalar max ut 20% av kostnaden.

Ansökan om beläggningsbidrag

Vid beläggningsarbeten kan kommunen betala ut ett särskilt beläggningsbidrag. Kommunen gör ingen egen kostnadsberäkning. För att kommunen skall handlägga ärendet skall en kostnadsberäkning från Trafikverket medskickas. Kommunen betalar ut 17,5 % av det belopp utifrån vilket Trafikverket beräknar sitt bidrag.

Före ni ansöker om bidrag för beläggningsarbete var god ansök först hos Trafikverket. Ansökan till Trafikverket skall ske innan arbetet utförs och pengarna betalas ut efter arbetet avslutats och besiktigats av Trafikverket.

Sidan uppdaterad den 11 september 2014