Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Infrastruktur

Infrastruktur

Vimmerby kommuns inriktning och målsättning med infrastrukturen är att vi ska ha ett tryggt och säkert system för till exempel väg, trafik, el, vatten, avlopp och bredband. 

Kommunen ansvarar för väg och trafik. Vi arbetar systematiskt för att upprätthålla en bra standard på kommunens vägar och för en säkrare trafikmiljö.

Vi ska alla ha tillgång till väl fungerande tåg- och bussförbindelser inom och utom kommunen så att vi kollektivt kan resa på ett miljövänligt och tryggt sätt. I de fall när ordinarie kollektivtrafik saknas erbjuder Kalmar Länstrafik anropsstyrd kollektivtrafik. Under dagtid finns även taxi i Vimmerby.

Vimmerby Energi och Miljö ansvarar för el, vatten, avlopp och bredband. Se länk till höger.

Riksvägarna genom kommunen ska hålla en god standard och Trafikverket ansvarar för dessa, se länk till höger.

Sidan uppdaterad den 15 juni 2017

Kontakt