Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Infrastruktur

Infrastruktur

Kommunens inriktning och målsättning med infrastrukturen är att vi ska ha en trygg och säker elförsörjning med ett väl fungerande elnät.

Alla kommuninvånare som så önskar ska ha tillgång till bredbandsanknytning för sina datorer. Det kan lösas antingen via befintligt telefonnät eller med hjälp av trådlösa alternativ.

Vi ska alla ha tillgång till väl fungerande tåg- och bussförbindelser inom och utom kommunen så att vi kollektivt kan resa på ett miljövänligt och tryggt sätt. I de fall när ordinarie kollektivtrafik saknas erbjuder vi anropsstyrd kollektivtrafik. Vi kan även erbjuda transport med taxi.

Riksvägarna genom kommunen ska hålla en god standard.

Sidan uppdaterad den 18 februari 2016

Kontakt