Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Kollektivtrafik och andra resformer

Kollektivtrafik och andra resformer

Kollektivtrafiken sköts av Kalmar Läns Trafik, KLT. De svarar för linjetrafik, närtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst. Närtrafik är den del av kollektivtrafiken där du ringer och beställer din resa. Alla har rätt att resa med närtrafiken.

Närtrafik i tätorten

Stadsturen körs inom Vimmerby tätort helgfria dagar måndag till lördag. Tätorten delas i två områden, väster och öster om Drottninggatan som gräns. Du blir upphämtad vid en bestämd mötesplats (t ex bostaden).

Närtrafik på landsbygden

Du kan bli upphämtad vid en överenskommen mötesplats t ex bostaden eller en hållplats. Resan kan du göra till och från den målort som finns i ditt område. I vissa fall kan du även välja mellan olika målorter. Vid målorten finns ett antal olika målpunkter där du kan välja att kliva av eller på. På målorten kan du även byta och resa vidare med linjetrafiken när detta är möjligt. Man kan inte göra lokala resor inom målorten.

Mer information och tidtabell hittar du i högerkolumnen

Sidan uppdaterad den 7 oktober 2016

Kontakt

Så beställer du Närtrafik!

1. Närtrafiken har flera resmöjligheter/vecka.
2. Tag reda på vilken tid du vill åka, tidtabell finns på www.klt.se
eller ring Kundtjänst på tel 010-21 21 000 (menyval 3).
3. Ring KLT Kundtjänst, på tel. 010-21 21 000 (menyval 3) och
beställ din resa senast en timme innan du ska åka för tätorten
och två timmar innan du ska åka för landsbygden, se kundtjänst öppettider på www.klt.se.

Boka gärna din återresa samtidigt! Du kan beställa obegränsat antal resor.