Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Trafik / Parkering
Parkering på torget

Parkering

I de centrala delarna av Vimmerby finns cirka 500 allmänna parkeringsplatser. Till det finns också cirka 500 privata parkeringsplatser. Platserna är tidsbestämda från 5 min upp till 48 timmar.

Parkeringsövervakning

De allmänna parkeringsplatserna, som finns i kommunens trafikliggare, övervakas av parkeringsvakter. Övervakning sker i hela kommunen men främst i Vimmerbys centrala delar. Har du fått en parkeringsanmärkning så kan du överklaga hos Polismyndigheten i Kalmar län.

Kommunen har även övervakning på tomtmark enligt LKOP (lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Har du frågor om erhållen kontrollavgift kan du kontakta Hojab parkeringsservice, se länk till höger.

Från och med den 1 juni 2016 behöver du en p-skiva för att parkera på kommunens parkeringar i Vimmerby centrum. 

Vimmerby kommun har infört p-skiva för att lättare säkerställa att parkeringstiderna efterföljs. För att inte riskera böter behöver fordonen flyttas innan tiden på p-skivan går ut. För mer information kontakta Maria Åkerö, se uppgifter till höger.

P-skivor med karta över kommunens parkeringar där p-skiva gäller finns att köpa för 20 kronor på Vimmerby Turistbyrå och på Vimmerby bibliotek.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, PRH

Du som har ett funktionshinder som medför att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig till fots kan ha rätt till parkeringstillstånd.

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hos Vimmerby kommun, Samhällsbyggnad, 598 81 Vimmerby. Läkarintyg erfordras.

Dispens från Lokal Trafikföreskrift, LTF

Dispens från stannande och parkering kan medges vid tillfälliga arbeten, flyttning m.m. Ditt tillfälliga parkeringstillstånd får du via kommunens växel.

Ansökan om tillfällig avstängning av gata eller annan trafikreglering ska lämnas in skriftligen till Vimmerby kommun, Samhällsbyggnad, 598 81 Vimmerby.

Felparkering och avgifter

Om du vill veta mer om vad som gäller för felparkering och avgifter samt hur du går tillväga om du tycker att du har fått en felaktig avgift, klicka på länken till höger under "Länkar och dokument".

Sidan uppdaterad den 9 maj 2017

Kontakt

Du kan även kontakta...

Vimmerby kommun
Direkt: 0492-76 90 00

eller...

Polismyndigheten i Kalmar län
Direkt: 114 14