Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Vägar och offentliga platser
Vilplats under träd

Vägar och offentliga platser

I kommunen finns olika väghållare. Oftast äger kommunen centrala vägar och vägar som ligger inom detaljplanelagt område. För övriga vägar ansvarar Trafikverket och enskilda privatpersoner eller föreningar.

Kommunen ansvarar för samtliga torg och offentliga platser. Till offentliga platser räknas de gator, vägar, torg, parker, med mera, som är redovisade som allmän plats i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.

Sidan uppdaterad den 14 juni 2017

Kontakt