Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Vägar och offentliga platser / Barmarksunderhåll
Sandad väg vid järnvägen i Gullringen

Barmarksunderhåll

Med barmarksunderhåll menar vi det underhåll som behöver göras när vintern och snön försvunnit. Hit hör; Reparationer av vägmärken, gatunamnskyltar och vägräcken, underhåll och nybyggnation av gator, torg och broar, dikning och kantskärning av körbanor och grusvägar, röjning och slåtter av markområdena alldeles intill aktuella vägar och körfält, röjning av diken och rensning av vägtrummor, dräneringsanordningar och dagvattenbrunnar.

Halkbekämpning

Ny teknik är på ingång och vi ser över saltningsmetoder och även resursanvändningen utav sand. Mer information kommer.

Fastighetsägarens ansvar!

Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att sopa upp och föra bort sand på gångbanan vid den egna fastigheten. Detta finns beskrivet i Kommunfullmäktiges beslut 27/11 1995, § 130. Sanden får sopas ut i körbanekanten innan vi sopar körbanan. Det är inte tillåtet att sopa ner sanden i dagvattenbrunnen.

Tack för att ni hjälper oss att göra fint!

Sidan uppdaterad den 9 maj 2017

Kontakt