Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Vägar och offentliga platser / Kommunens vägar

Kommunens vägar

Väghållare

Väghållaren är den som ansvarar för vägen. Om du har frågor om till exempel sopning, snöröjning, asfaltslagning eller hastighet för en väg ska du vända dig till vägens väghållare.

Vimmerby kommun är väghållare för de vägar som kommunen äger. Trafikverket är väghållare för det statliga vägnätet (Europavägarna, riksvägarna samt länsvägarna). Vägsamfälligheter och privatpersoner är väghållare för enskilda vägar.

Vilka vägar är kommunen väghållare för?

Kartorna (pdf-filerna) till höger visar dig vem som är väghållare. Detta för att du ska få information om vem du ska vända dig till om du har frågor. Om vägen är blåmarkerad är kommunen väghållare och då ska du vända dig till oss på kommunen. Om den är rödmarkerad ska du vända dig till Trafikverket och om den är grönmarkerad ska du vända dig till en vägsamfällighet eller privatperson. Då Trafikverket lämnar bidrag till många vägsamfälligheter, kan de vara till hjälp när du vill ta reda på vilken vägsamfällighet du ska kontakta. För att kunna se vägnamnen behöver du zooma in vägarna i pdf-filen.

Att notera är att Vimmerby kommun inte äger några vägar i Djursdala, Locknevi och Pelarne därför finns det inga blåmarkeringar på dessa kartor.

Till vem vänder jag mig när jag har frågor om kommunens vägar?

Frågor Kontakt
Drift och underhåll Gunilla Palmgård
Asfaltslagningar Ulf Karlsson
Hastigheter och trafikmätningar Maria Åkerö
Se kontaktuppgifter till höger  

Trafikverkets sökfunktion

Vi vill också tipsa om Trafikverkets hemsida och deras sökfunktion "Se Sveriges vägar på karta". Genom Trafikverkets hemsida kan du söka direkt på vägnamnet och få information om vem som är väghållare. Gå via länken till höger för att komma till Trafikverkets hemsida. Under "Dataslag på karta", andra kolumnen, väljer du Väghållare. Klicka sedan på pilen vid "Sök" och välj Gatunamn.

Sidan uppdaterad den 19 september 2016