Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Vägar och torg
Vilplats under träd

Vägar och torg

Med allmän avsågs tidigare väg, gata, torg eller ett område som är tillgängligt för alla. Begreppet har i de flesta fall ersatts med benämningen offentlig plats, men inom de områden som påverkas av plan- och bygglagen används fortfarande begreppet allmän plats.

Till allmänna platser räknas alltså de gator, vägar, torg, parker, med mera, som är redovisade som allmän plats i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.

Vid grävning inom markering på fornlämningskarta ska Kalmar läns museum kontaktas.

Till allmänna platser kan också fritidsområden, nöjesparker, djurparker, golfbanor, skidbackar med liftar, campingplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, parkeringsplatser utomhus och begravningsplatser räknas.

Vem ansvarar?

Det är den som äger allmän platsmark, eller område, som ansvarar för att kraven uppfylls. Åtgärderna är i sig inte bygglov- eller bygganmälanspliktiga, men kan vara marklovpliktiga om det gäller en allmän plats inom detaljplanelagt område.

Från och med 2015-01-01

Sidan uppdaterad den 13 januari 2016

Kontakt