Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Vägar och torg / Parker & grönområden
Kungsparken

Parker och grönområden

I Vimmerby finns många fina parker och grönområden.

Parker

  • Kungsparken, naturpark med lekplats.
  • Källängsparken, med damm, planteringar, scen, grillplats, lekplats och boule. (se länk till höger)
  • Pipsvängen, naturpark nära bostadsområdet Norrgården. Möjlighet till grillning.

Fontäner

Parkavdelningen har hand om tre vattenfontäner. Du hittar dem på Stora Torget och i Källängsparken i Vimmerby samt på torget i Södra Vi.

Lekplatser

Vi ansvarar också för 27 stycken lekplatser. Alla våra kommunala lekplatser besiktigas en gång om året. Då repareras trasiga och slitna redskap eller bytes ut. Om du anmäler trasiga redskap till vår ansvariga arbetsledare så besiktigar och åtgärdar vi problemen så snart som möjligt.

Skötsel och underhåll

Vi arbetar för att kommunens utemiljö ska upplevas som trygg, attraktiv och tillgänglig. Det är park- och serviceavdelningen som sköter kommunens parker, grönområden, planteringar, gräsmattor och träd.

  • Vi klipper cirka 150 000 m² gräsytor varje vecka.
  • De rabatter, buskage, häckar och träd som ska rensas och klippas uppskattas till 9 000 m².
  • Vi köper in, planterar och vattnar cirka 7 500 st ettåriga blommor varje år.
  • De slaghackytor som slås omfattar cirka 100 000 m².
Sidan uppdaterad den 8 januari 2016

Kontakt

Tänk på att...

.... trasiga lekredskap kan leda till allvarliga skador eller dödsfall!

Kontakta oss omgående om du upptäcker skadade lekredskap i din lekpark.

Hälsningar
Gatukontoret