Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Vägar och torg / Torg & allmänna platser

Torg och allmänna platser

Till allmän platsmark räknas kommunala gator och parkerings-platser. Kommunal parkmark räknas också som allmän platsmark.


För alla typer av skyltar som ställs ut på "allmän platsmark" krävs tillstånd enligt kommunens Lokala ordningsföreskrifter. Tillståndet ges av Polisen. Kommunen fungerar som yttrandeinstans och har ställt upp ett antal kriterier som måste uppfyllas för att kommunen i sitt yttrande ska säga ja till skyltens placering.

Andra typer av anordningar som t.ex. flaggor och markiser regleras i Vimmerby kommuns allmänna ordningsföreskrifter.

Tillfälliga arrangemang

Arrangemang på offentlig plats behöver tillstånd från Polisen där även ansökan görs. Se länk till höger under Länkar och dokument.

Sidan uppdaterad den 9 maj 2017

Kontakt

  • Polismyndigheten i Vimmerby
    Direkt: 114 14

  • Trafikingenjör
    Direkt: 0492 - 76 90 62