Du är här: Hem / Kommun & Politik / Anslagstavla

Anslagstavla

Välkommen till Vimmerby kommuns officella anslagstavla.

Enligt den nya kommunallagen ska kommunen ha en digital anslagstavla. Anslagstavlan som hittills funnits i entrén till Stadshuset kommer därför att försvinna. Du kan ta del av den digitala anslagstavlan via Vimmerby biblioteks publika datorer.

Överklaga beslut

Anslaget sitter uppe i tre veckor. Under den tiden har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Ett överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe. Om du vill överklaga ett beslut finns information om det här.

I socialnämnden och socialnämndens myndighetsutskott fattas beslut i enskilda personärenden. Dessa protokoll finns inte med i listan nedanför.

Anslagstavla

Sidan uppdaterad den 11 januari 2018

Kontakt


  • Växel: 0492-76 90 00
    Fax: 0492-76 90 98
    Stångågatan 28
    598 81 VIMMERBY

Vad publiceras på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden. På tavlan anslås även tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

• kommunfullmäktige
• kommunstyrelsen
• nämnder
• utskott

Utöver ovan anslås även annan information från exempelvis samverkansorganisationer.